TwitterFacebookLinkedIn

Menu

Privacyverklaring voor sollicitanten

Het Anna van Rijn College hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van de sollicitatiebrief/CV gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door het Anna van Rijn College en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij het Anna van Rijn College. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.
 
Het Anna van Rijn College verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten d.m.v. rechtstreeks ontvangen brieven en/of aangehechte CV’s of via vacaturesites. Het Anna van Rijn College verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).
 
Het Anna van Rijn College bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard. De wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van het Anna van Rijn College verwijderd. Indien het Anna van Rijn College de gegevens van de sollicitant langer wenst te bewaren, zal het Anna van Rijn College hiervoor toestemming vragen aan de sollicitant. De gegevens worden dan 1 jaar bewaard. Daarna zal wederom toestemming gevraagd worden indien nodig.
 
De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen het Anna van Rijn College.
 
Het Anna van Rijn College behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens uit onze database.