TwitterFacebookLinkedIn

Menu

Sollicitatieprocedure

Tijdpad

Binnen een werkweek na ontvangst sollicitatie ontvang je een bevestiging. Binnen twee werkweken na sluitingsdatum ontvang je een uitnodiging of afzegging. Binnen drie werkweken na sluitingsdatum volgen de sollicitatiegesprekken. Binnen een dag na het laatste sollicitatiegesprek ontvang je telefonisch bericht over de uitslag. Op jouw verzoek zal de afwijzing schriftelijk bevestigd worden. Binnen vier dagen na het laatste sollicitatiegesprek ontvang je een uitnodiging voor arbeidsvoorwaardengesprek of uitnodiging voor 2e sollicitatieronde.
 

Samenstelling sollicitatiecommissie

Sollicitatiecommissies hebben in principe de volgende samenstelling:

Onderwijzend Personeel

 • Direct leidinggevende
 • Sectielid
 • Vertegenwoordiger (personeelslid) van de Medezeggenschapsraad
 • Leerling (alleen locatie Albatros)

Onderwijsondersteunend Personeel

 •  Direct leidinggevende
 • Naaste collega
 • Vertegenwoordiger (personeelslid) van de Medezeggenschapsraad


Protocol

Aan de sollicitatieprocedure worden de volgende eisen gesteld:

 • Het tijdpad als hierboven is gevolgd en je wordt zo snel mogelijk geïnformeerd.
 • Je bent naar behoren geïnformeerd over de procedure.
 • De gesprekken hebben plaats gevonden in een veilige, open sfeer.
 • Je hebt een eerlijke kans gekregen om je te presenteren.
 • De commissieleden hebben je respectvol bejegend en alleen relevante vragen gesteld (irrelevante vragen zouden betrekking hebben op ras, geslacht, seksuele geaardheid of andere privé zaken die niet te maken hebben met het werk).
 • Jouw vragen zijn eerlijk beantwoord.
 • Informatie over jou is niet besproken met derden.
 • De commissie kan nadere informatie inwinnen bij derden, uitdrukkelijk na jouw toestemming.
 • Je wordt gevraagd naar je laatstverdiende salaris.